About us

Trenger du hjelp til å sette opp ditt neste reining show? Vi kan hjelpe deg med å arrangere det(NRHA, Allbreeds og AQHA Special Event)

Vi tar hånd om:
1.Showsekretariat
2.Hjelp i form av ekstra personale, eks. showmanager
3.Hjelp til å søke om godkjenning av stevnet hos NRHA & AQHA(kun special event)
4.Promotering av stevnet med plakater, video osv

5.Hjelp til å lage i stand proposisjon og showbill, sammenstille resultater, samt å rapportere til NRHA USA og AQHA innen de påfølgende 10 dager. 
6.Publisering av dette samtidig på våres hjemmeside, samt facebook, før, under og etter stevnet.
7.Behandle påmeldinger under den tid som vi blir enige om.
8.Rapportere det økonomiske resultat til dere.
9.Bestille dommer, flybilletter og hotell. 
   
    Ta gjerne kontakt med oss på epost :  info@tlreining.no eller mobil +47 47869944

Do you need help setting up your next reining show? We can help you to organize that (NRHA, Allbreeds and AQHA Special Event)
We take care of:
1.Show Secretariat
2.Help in the form of extra personnel, for example. show manager
3.Help to apply the show approval application to NRHA & AQHA (only special event)
4.Promotion of the show with posters, videos, etc.
5.Help to make able proposition and showbill, collate results and to report to the NRHA USA and AQHA within the subsequent 10 days.
6. Publication of the show on our website and facebook page, before, during and after the show
7. Processing entries during the time that we agree on.
8. Report the economic result for you
9.Booking the judge, flights and hotels.

    Please contact us by email: info@tlreining.no or mobile +47 47869944

Because we love reining!

  • Facebook Social Icon

Besøk oss på facebook

Management

Tony Llarena

+47 47869944  |    info@tlreining.no

Booking

TLReining Shows

e-mail: post@tlreining.no